ਝੱਗ

ਫ਼ੋਮ sheet ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰੋਲ ਵਿਚ

ਈਵੀਏ , ਆਰਥੋਲਾਈਟ ਫੋਮ, ਹਾਇ-ਪੋਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੱਗ ਦੇ ਸਰੋਤ. ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ:

ਰੰਗ

ਭਾਰ

ਕਠੋਰਤਾ

ਸ਼ਕਲ

ਘਣਤਾ

ਸਜਾਵਟ

foam