ਮੋਲਡਿੰਗ

ਸਹੂਲਤ

4 ਕੋਲਡ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

2 ਗਰਮ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

2 15-ਮੀਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨਾਂ

1 8-ਮੀਟਰ QC ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨ

ਸਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ

2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋੜਾ ਇਨਸੋਲ