ਪੋਰੋਨ ਸਕੀਵਿੰਗ

ਸਹੂਲਤ

1 ਪੋਰੋਨ ਸਕੀਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ

3 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋੜਾ ਇਨਸੋਲ

001
002
003
poron1